Rozmawiając o olejach silnikowych, często możemy spotkać się z określeniem ?parowania?. W tym przypadku jest ono jednak używane bardzo niefortunnie. Olej silnikowy nie paruje. Gdyby tak było, bardzo szybko stracilibyśmy całą jego zawartość znajdującą się w zbiorniczku i należałoby go szybko uzupełnić.

Akcyza to podatek nakładany na niektóre towary dostępne w powszechnej sprzedaży. Niekiedy nakłada się ją, aby ograniczyć spożycie określonego towaru lub aby zwiększyć zysk związany z wysokim zużyciem danego produktu. Powszechne stało się więc nakładanie akcyzy na artykuły związane z infrastrukturą, czyli np. na paliwa. Olej silnikowy również zalicza się do takich dóbr, dlatego też […]