Trudno wyobrazić sobie dzisiejsze życie, pomijając pewne aspekty z dorobku ludzkości. Tak jest chociażby w przypadku kół, których powstanie przyczyniło się do ogromnych zmian i usprawnień wielu dziedzin życia. Prawdopodobnie nie istnieje żaden człowiek, który w jakiś sposób nie czerpie z tego konstruktu zalet, przynajmniej pośrednio. Produkcja kół przyczyniła się do powstania dziecięcych wózków, wózków […]